Friday, 16 December 2011

Taruhan Tawuran


Seorang kepala sekolah dan guru memberi penyuluhan kepada murid-muridnya di sekolah
Kepala Sekolah: anak-anak, kami sangat prihatin dengan anak sekolah zaman sekarang
Guru: betul, mereka lebih senang tawuran daripada belajar
Dafin: o ya pak, katanya nanti siang bakal ada tawuran antara SMA 11 dan SMA 5
Oskaa: tapi biasanya SMA 5 sering menang tawuran lho bu!
Guru: begitu ya?
Kepala Sekolah: kalo gitu bapak pasang SMA 5, ibu pasang mana?

1 comment: